داغ‌ترین پرونده‌ها:

فیلم: ۲ اتفاق مثبت و ۲ اتفاق منفی با آمدن کرونا به اقتصاد ایران

۵ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۳
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
دکتر محمد شیریجیان، پژوهشگر اقتصادی در ویدئویی که ارسال کرده، معتقد است با آمدن‌ کرونا به ایران مزیت نسبی کارخانجات بهداشتی - بیمارستانی افزایش یافته و از طرفی به دلیل کاهش سفرهای شهری و بین شهری، مصرف بنزین کم شده و باعث افزایش درآمدهای دولت خواهد شد.
کلید واژه
اقتصاد کشور کرونا ویروس تبعات اقتصادی
نظرات