داغ‌ترین پرونده‌ها:
فخر علم و عمل

ریشه ترور!

آیا دوران انفعال ادامه خواهد داشت؟

نقد صدا و سیما
آمارهای پر دردسر برای سیما

مرکز افکارسنجی رسانه ملی یکی از مهمترین نهادهای فعال در حوزه بررسی افکار عمومی در ایران است که تا همین چند سال پیش آمارهای مهمی در حوزه‌های مختلف به ویژه در زمینه برنامه‌های تلویزیونی و به طور کلی کیفیت عملکرد رسانه ملی منتشر می‌کرد.

انتخاب سردبیر