داغ‌ترین پرونده‌ها:
استعفا یا استیضاح

چرا روحانی مخالف استیضاح نیست؟

دلایل مخالفان و موافقان استیضاح روحانی چیست؟

اقتصاد تحریم
به ترامپ سیگنال می‌دهند که تحریم‌ها موثر بوده است

بین ۵ تا ۱۰ درصد مشکلات ناشی از به تحریم هاست، لذا همین اندازه را می توان به گردن آقای ترامپ انداخت. عدم بازگشت ارز به داخل، شاید از جهاتی تقصیر دولت آمریکا باشد اما اشکالات رفع نشده و بی تفاوتی های دولت در چند سال گذشته در تدوین مقررات لازم برای بازگشت ارز به کشور را نمی توان به آمریکا نسبت داد. دولت باید بپذیرد بیش از ٩٠ درصد مسائل و مشکلات ما ناشی از کم کاری خود دولت است،

انتخاب سردبیر