داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار مهدی-جمشیدی
دوگانه «انقلاب اسلامی»، «جمهوری اسلامی» نداریم
۱۲ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۳

انقلابِ اسلامی، سلسله‌ای از مراحل تکاملی را باید طی کند: «وقوعِ انقلابِ اسلامی»، «شکل‌گیریِ نظامِ اسلامی»، «استقرارِ دولتِ اسلامی»، «برپاییِ جامعه اسلامی»، «ایجادِ تمدنِ اسلامی». در این چشم‌انداز، دیگر با دوگانه «انقلابِ اسلامی» و «نظامِ جمهوریِ اسلامی» روبرو نیستیم، بلکه طرّحی متفاوت درافکنده شده که در آن، به انقلاب به‌عنوانِ یک «شدنِ مستمر و متوقف‌نشدنی» نگاه شده که در بسترِ تاریخ، همچنان پیش می‌رود و خویش را می‌گستراند

ارجاع‌دهی مکرّر رهبر انقلاب به واقعیّت‌های عینی
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۲

رهبرِ انقلاب بارها تصریح کردند هم «مشکلاتِ» کشور مشخص هستند و هم «نسخۀ علاجِ» آنها ولی چون مدیرانی هستند که کفایت و کاردانیِ لازم را ندارند و بی‌تحرّک و منفعل‌اند، یا به نسخه‌ها و راهکارهای دیگر تمایل دارند و از افکار و اندیشه‌های ایشان استقبال نمی‌کنند.