داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار نصرت-رحیمی
صندوق بازنشستگی نفت در دست چه کسی است؟
۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۶

رحیمی شاید از معدود افراد نزدیک به زنگنه باشد که بارها به وزیر نفت درباره دستیار ویژه‌اش هشدار داده است؛ او بارها به وزیر نفت توصیه کرده است از قدرت ختلان بکاهد چرا که دیر یا زود، موجب دردسر برای زنگنه خواهد شد بویژه پس از پایان دوره وزارتش.

ایرادات اساسنامه صندوق بازنشستگی تنها با تصویب آن در دولت برطرف نمی‌شود
۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۹

شاکی اساسنامه صندوق بازنشستگی صنعت نفت معتقد است اساسنامه صندوق بازنشستگی ایرادات اساسی دارد و نمی توان با تصویب این اساسنامه در هیات دولت به آن وجاهت قانونی داد. به گونه‌ای که اگر هیات وزیران هم آن را تصویب، هنوز ایرادات اساسی دارد.