داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار
بازی بزدل و آینده راهبرد جدید هسته ای
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۳

جمع بندی سخن این که حتی اگر از عزت ملی و آرمان های ایدئولوژیک خود هم بگذریم ، ضرورت بازدارندگی آمریکا از زیاده خواهی های تحریمی و اقتصادی ایجاب می کند، تصویر ترسی را که از ما در او ایجاد شده است، تغییر دهیم و این میسر نمی شود مگر با اجماع ملی و ثبات قدم در فرایندی که «نترسیدن» را معنا می بخشد. اگر از آمریکا عقب نشینی و از اروپا عمل می خواهیم باید با قدرت تهدید کنیم و بدون ترس به تهدید ها عمل کنیم.