داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار اخلاق-علمی
وزارت علوم مشوق سرقت علمی است
۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۱

یکی از مسائلی که از بدو ورود به ایران برایم تعجب آور بوده است حجم عظیم «مصوباتی» است که در مراکز علمی اعم از دانشگاه و پژوهشگاه و مراکز پژوهشی به تصویب می رسد و همواره این پرسش برایم پیش میآید که این مصوبات چه «نسبتی» با کار و پژوهش علمی دارند؟ مگر این مصوبات که به تصویب میرسند قرار نیست مسیر را برای اهل دانشگاه هموار کند تا آنها بتوانند به اصل مطلب که همان تامل و تفکر و تحقیق است برسند.