داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار آیدین-ختلان
صندوق بازنشستگی نفت در دست چه کسی است؟
۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۶

رحیمی شاید از معدود افراد نزدیک به زنگنه باشد که بارها به وزیر نفت درباره دستیار ویژه‌اش هشدار داده است؛ او بارها به وزیر نفت توصیه کرده است از قدرت ختلان بکاهد چرا که دیر یا زود، موجب دردسر برای زنگنه خواهد شد بویژه پس از پایان دوره وزارتش.

صندوق بازنشستگی نفت، تحت مدیریت بازنشسته‌ها و جوانان سفارشی وزیر نفت
۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۰

مروری بر اعضای هیات رئیسه نشان از آن دارد که افراد بازنشسته و جوانان نور چشمی، مدیریت این صندوق را بر عهده گرفته‌اند. افرادی که انتشار رقم دریافتی حقوق و پاداش‌های بازنشستگی‌ برخی از آن‌ها در سال گذشته جنجال‌های زیادی در فضای مجازی به پا کرده است.

آشنایی با ژنرال‌هایی که زنگنه بر سر کار آورد
۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۹

شاید بهتر باشد معنی ورود ژنرال‌ها به صنعت نفت را در میان معاونان او  جستجو کرد. وزارت نفت ۱۰ معاونت دارد که از میان این معاونت‌ها، اغلب افراد بکارگرفته شده غیر نفتی هستند.

جوانان اتاق ۱۵۰۲ وزارت نفت
۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۳

حلقه معروف به شاگردان زنگنه شامل ۶ فرد اصلی است. افرادی که اگرچه زنگنه به آنان اعتماد کامل دارد اما در عملکرد تمامی آنان حرف و حدیث بسیار است. اما قطعا بررسی تخلفات آنان با توجه به حمایت یک جانبه زنگنه در این روزها تحقق نخواهد یافت و باید منتظر پاسخگویی آنان با پایان دولت روحانی باشیم.

تمسخر جوانگرایی در وزارت نفت
۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۷

از مهم‌ترین دغدغه‌های این روزهای وزیر در صنعت نفت آن است که آینده این صنعت در دستان حلقه‌ خودی‌ها باشد.

افزایش نفوذ دستیار جوان زنگنه در انتصابات صنعت پتروشیمی
۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۲

وزیرنفت که اخیرا جنگ این روزهای خود و یارانش را در دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرده و معتقد است در امور بین الملل در جبهه آمریکا، رژیم صهیونیستی و منافقین در حال جنگ است و ...