داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار اندلس
۲۰۳۰ اندلسیزه کردن ایران را به عهده دارد
۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۲

در ابعاد نظامی هیچ‌وقت صلیبیون نتوانستند پیروزی بزرگی را کسب کنند. اما بعد از نفوذ فرهنگی اروپایی‌ها به درون سرزمین اسلامی این موضوع سهل و آسان شد. اروپایی‌ها با ایجاد فاحشه‌خوان‌ها، مدارس فرهنگی و تربیتی خودشان، رونق اقتصاد ضد اسلامی توانستند، فحشا، فساد، تجاوز و ربا را در آندلس به تدریج حاکم کنند و زمانی که درصدد حمله به سرزمین‌های اسلامی برآمدند، همه جوان‌های اسلامی در بستر فساد و غرق ربا بودند.