داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار استعدادیابی
چرا «عصرِ جدید»، عرصه جدی شدنِ استعدادها نیست؟
۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۴

مهم ترین مدعای برنامه دو نکته بود. عصرِ جدید برنامه ای برای استعدادیابی و معرفی استعدادهاست. عصر جدید قابی برای نمایشِ مردمِ معمولی است و مردم معمولی می توانند ماندگار شوند. آیا می توان عصرِ جدید را بستری برای تحقق این دو ادعا دانست؟!