داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار مجید-رضایی
یارانه گرفتن نیمی از یارانه بگیران شرعی نیست
۲۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۶

مجید رضایی گفت: اکنون در کشور ۸۱ میلیون جمعیت داریم و بیش از ۷۶، ۷۵ میلیون نفر یارانه می‌گیرند و یقیناً ۵۰ درصد از کسانی که یارانه می‌گیرند، از نظر اقتصادی، از نظر شرعی و قانونی حقشان نیست که یارانه بگیرند. نه نیاز به آن دارند و نه حقشان است.