داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار لیبرالیسم
خط تحریف به دنبال «لیبرالیسیم اسلامی» است
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۹

این که اعتقاد داشته باشیم بستر حل مشکلات خارج از کشور است تحریف واقعیت ها و توانمندی های کشور است. البته ممکن است بتوان برخی مشکلات کشور را نیز با همکاری بین المللی و با همکاری برخی کشورها حل کرد، اما این که بستر مشکلات را به خارج از کشور نسبت دهیم به اذعان خود کشورهای غربی واقعیت ندارد.

چند گزاره درباره جهان پسا کرونا
۱۹ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۴

جهان پسا کرونا، دغدغه اصلی اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی جهان است. هفته گذشته نیز «دیوید هاروی» از اندیشمندان چپ گرای آمریکا در مقاله ای مبسوط، با عنوان «سیاست ضد سرمایه داری در دوران کووید19» به تبعات اقتصادی و کیفیت سوسیالیزه نمودن اقتصاد البته بدون تاکید و اصرار بر سوسیالیسم پرداخت.

حکمرانی لیبرالیستی راه به جایی نمی‌برد
۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امروز بر همه آشکار شده که حکمرانی‌ها بر اساس مکاتب انسانی مانند سوسیالیست و لیبرالیسم راه به جایی نمی‌برد.

وهابیت «لایت»!
۱۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۳

موج رو به تزاید «اباحه‌گری» که با حمایت رسمی دولت عربستان سعودی و شخص بن سلمان در پوشش «آزادی اجتماعی» در این کشور به راه افتاده را به سخره گرفت. در این گزارش با تیتر «وهابیت لایت!»، به تغییرات در برنامه درسی، اختلاط دانش آموزان هر دو جنس در کلاس و مواردی دیگر اشاره شده است.

قدیری ابیانه: مسئولان اهل مقاومت نیستند
۱۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۸

قدیری ابیانه حضور مسئولان لیبرال در مصادر قدرت را نتیجه انتخاب مردم می‌داند و در پاسخ به این اعتراض عمومی که «خود مسئولان اهل مقاومت نیستند»، می‌گوید: «خودکرده را تدبیر نیست!»