داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار نخست-وزیر-ژاپن
نگاهی به ساختار حکومت و نظام انتخاباتی ژاپن
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۷

ژاپن یک کشور پادشاهی است که برمبنای قانون اساسی‌ پادشاهی اداره می‌شود. ازنظر سیاسی امپراتور رهبر این کشور است ولی قدرت اجرایی ندارد. دولت نهادی پارلمانی است که از نخست‌وزیر و وزرای کابینه تشکیل می‌یابد. نخست‌وزیر از میان نمایندگان مجلس و توسط مجلس انتخاب می‌شود و امپراتور او را منصوب می‌کند. وزرای کابینه نیز توسط نخست‌وزیر منصوب می‌شوند

سفر نخست ژاپن منفعت اقتصادی برای ایران نداشت
۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۴

عده‌ای فکر میکردند با آمدن نخست وزیر ژاپن و وزیر خارجه آلمان به ایران قرار است در اقتصاد ما اتفاق خاصی رخ دهد. از اول هم مشخص بود آمدن آقای "آبه" به ایران، اهمیت اقتصادی ندارد،‌ رسانه‌ها جو دادند! نخست وزیر ژاپن چیزی نداشت که برای اقتصاد ایران بیاورد. عراق و عمان برای ایران خیلی مهمتر از ژاپن است

هدف نخست وزیر ژاپن از سفر به ایران چیست؟
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۳

شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن برای رسیدن به اهداف کشورش در خاورمیانه به ایران سفر خواهد کرد.