داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار یاتسک-چاپوتوویچ
اتحادیه اروپا از حل مسائل بین المللی ناتوان است
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۳

وزیر خارجه لهستان در گفتگویی تاکید کرد که اتحادیه اروپا به تنهایی نمی تواند بر مسائل بین المللی جاری مانند چالش اروپا-روسیه و اوضاع خاورمیانه فائق آید.