داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار ناصر-ایمانی
ایمانی: فقر کنونی حاصل رواج اقتصاد سرمایه‌داری است
۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۱

ناصر ایمانی معتقد است: مدل‌های اقتصادی سرمایه‌داری غرب متضاد با مدل‌های اقتصاد اسلامی و آرمان‌های عدالت‌طلبانه انقلاب است چرا که مدل‌های اقتصاد سرمایه‌داری غربی حساسیتی روی ایجاد فاصله طبقاتی ندارد بنابراین پیگیری آن سیاست‌ها در کشور توسط دولتمردان مختلف منجر به افزایش فاصله طبقاتی شد