داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار نظم-نوین-جهانی
چند گزاره درباره جهان پسا کرونا
۱۹ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۴

جهان پسا کرونا، دغدغه اصلی اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی جهان است. هفته گذشته نیز «دیوید هاروی» از اندیشمندان چپ گرای آمریکا در مقاله ای مبسوط، با عنوان «سیاست ضد سرمایه داری در دوران کووید19» به تبعات اقتصادی و کیفیت سوسیالیزه نمودن اقتصاد البته بدون تاکید و اصرار بر سوسیالیسم پرداخت.

بلومبرگ: «دیپلماسی ماسک» برای حفظ جهانی شدن
۱۹ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۷

هیچ چیز مانند ضعف همکاری در تأمین ماسک و روشی که هر یک از چین و آمریکا برای دستیابی به واکسن پیش گرفته‌اند، نبود اعتماد میان چین و آمریکا را نشان نمی‌دهد. در چنین وضعی ایالات متحده و چین باید در کنار هم کار کند.

نظم نوین جهانی در آینده پساکرونا
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۶

در نظم جهانی در آینده پساکرونا شاهد رشد ملی گرایی و ناسیونالیسم، زوال گلوبالیزم و هنجارهای مربوط به فرهنگ جهانی شدن خواهیم بود. نظمی که مفهوم مرزها و ملیت ها مجددا ارزش و جایگاه خود را بازخواهند یافت و همچنین نقش دولت ها به عنوان بازیگران اصلی صحنه نظام بین الملل در مقابل بازیگران فراملی و بین المللی افزایش خواهد یافت.

یادداشت قالیباف درباره جهان پسا کرونا
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۹

شیوع ویروس کرونا در مدت زمان کوتاهی جهان را درگیر خود کرده است و در صورتی که طولانی شود تأثیری ماندگار بر همۀ ارکان نظم آیندۀ جهانی خواهد گذاشت. برای تحلیل ژئوپولیتیکی این پدیدۀ مهم می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد؛

کرونای جهانی، زمینه‌ساز دولت جهانی
۱۱ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۷

تأسیس دولت جهانی، هدف غایی است تا آنجا که قوانین داخلی کشورها دارای ارزش پایین‌تری نسبت به قوانین این دولت یکپارچه باشند. این روند بایستی از طریق حذف خاستگاه ناسیونالیستی موجود و مطرح بین اقوام و ملل تحقق پیدا کند.