داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار جنگ-شناختی
از تسخیر جن تا احضار ارواح و جادوگری؛ CIA به دنبال نیروهای ماورایی
۵ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۸

هدف استارگیت، استفاده از توانایی‌های ذهنی و قابلیت‌های روانی و استخدام نیروهای فرازمینی و ماوراءطبیعی برای جمع‌آوری اطلاعات بود. اما آمریکایی‌ها مبدع استارگیت نبودند و پیش از آنها، نازی‌ها در جنگ جهانی دوم با استخدام روان‌شناسان و ساحران سعی کرده بودند برای غلبه نظامی به ابزارهای غیرطبیعی متوسل شوند.

جنگ شناختی؛ نبردی با سلاح رسانه
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۵

موجی از سواحل مدیرانه در لبنان برخاست و به سرعت عراق را دربَرگرفت. آشوب و درگیری خیابانی از بغداد تا بصره را ناامن کرد. تحولات عراق چنان با شتاب سرعت گرفت که در کانون توجه جامعه جهانی جای گرفت. اهداف این ناآرامی به تدریج خود را نمایان ساخت؛ فتنه ای برای درهم کوبیدن عراق از درون و قطع روابط ان ملت با ایران که دارای حوزه تمدنی مشترک هستند.

منافقین؛ دست پنهان آمریکا در «جنگ شناختی»
۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۶

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه منافقین دست پنهان آمریکای جنایت­کار در «جنگ شناختی» علیه ملت ایران هستند، گفت: به نظر من مقابله با این مدل نفاق جدید در فضای مجازی سخت‌­تر از پیروزی در «عملیات مرصاد» است.