داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار مرده
اموات جواب سلام ما را می‌دهند؟
۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۵

آیا این درست است که مردگان و اموات جواب سلام زنده‌ها را می‌دهند؟ روایتی درباره جواب سلام دادن مردگان به زنده‌ها وجود دارد؟

تعریف کردن خواب‌ درباره مردگان برای دیگران جایز است؟
۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۵

آیا تعریف کردن خواب‌هایی که درباره مردگان می‌بینیم یا خواب‌هایی که درباره سایر موجودات عالم می‌بینیم، برای دیگران جایز و بدون اشکال است؟