داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار
۸ گزاره درباره نتیجه حضور عدالتخواهان در انتخابات
۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۵

پویش مجلس عدالتخواه شروعی برای ایجاد بازوی سیاسی برای جریان اجتماعی عدالتخواهی بود. نگاه این بود که مردمِ همیشه بازنده در حاکمیت صدا پیدا کنند.

مرگ بر فتنه گر چه قمه کش چه برهم زننده معیشت مردم!
۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳

اری مرگ بر فتنه گر ، چه قمه و سلاح به دست، چه بر هم زننده زندگی مردم با سیاست غلط و بی تدبیری اقتصادی