داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار هوای-سالم
کیفیت هوای تهران مطلوب است
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۵

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۶ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

هوای تهران سالم است
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۱

هوای تهران در بیست و پنجمین روز بهمن ۹۸، با شاخص کیفیت ۵۸ در شرایط سالم قرار دارد.

هوای پایتخت پاک است
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۳

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای هم‌اکنون پایتخت در شرایط قابل قبول (سالم) است.

هوای تهران پاک است
۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۷

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۳۸ قرار گرفته و هوای تهران پاک است.

هوای تهران پاک است
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۹

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۳۸ قرار گرفته و هوای تهران پاک است.

کیفیت هوای تهران مناسب است
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۴

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۹ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

هوای تهران مطلوب است
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۷

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران،هوای پایتخت امروز (۱۶ بهمن ماه) در شرایط مطلوب است.

هوای تهران سالم است
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶

هوای پایتخت با شاخص ۹۰ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هوای تهران در ۱۳ بهمن ماه؛ تمیز است
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۰

هوای پایتخت با شاخص ۲۶ در شرایط پاک قرار دارد.

هوای تهران در ۱۹ دی ماه؛ سالم است
۱۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۵

هوای تهران با شاخص ۹۰ در شرایط سالم قرار دارد.