داغ‌ترین پرونده‌ها:

درباره ضرورت اصلاح نگاه وزارت ارتباطات به فضای مجازی

۱۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۹
نویسنده/خبرنگار: «نسیم آنلاین»
اصلاح قدیمی، آش با جاش امروز مصداق عینی فضای مجازی است. در این محیط جدید محتوا از تکنولوژی جدا نیست. پلتفرم همچون قالب است و محتوا در شکل این قالب عرضه می شود، مانند قالب غزل یا قصیده که چگونگی و چیستی محتوای شعر را تعیین می کند.

نسیم انلاین: دکتر حسن خجسته در یادداشت کوتاهی در صفحه اینتساگرام خود به نقد مطلب یادداشت امیرناظمی؛ معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات با عنوان «تلویزیون سازهای بی برنامه» پرداخته است.  دکتر خجسته معتقد است: «فضای مجازی و ارتباطات جدید را باید در چارچوب قدرت،ارتباطات راهبردی، اقتصاد سیاسی و ژئوپلیتیک اطلاعات تفسیرکرد ونه صرفا «اقتصاد،سیاست یا فناوری» .

متن این یادداشت بدین شرح است:

این نوشته حاکی از بی توجهی به قاعده جهانی قدرت و مزّیت رقابتی ملتها و کشورها است. امروز اینترنت و فضای مجازی بعد از سرزمین، دریا، هوا و فضا پنجمین حوزه رقابت جهانی است. زمانی در این حوزه رقابت می توان از منافع ملی دفاع کرد که عِدّه و عُدّه مناسب فراهم شود. آیا فقط محتوا جایگاه قدرت در این حوزه رقابتی را فراهم می کند یا برای کسب جایگاه مناسب باید پنجه در پنجه انحصار پلاتفرم استاندار انداخت تا بتوان از محتوا نیز در برابر هجوم برای حذف یا تعدیل دفاع کرد.

آیا حذف هاتگرام طلایی یا حذف اکانت افراد یا محتواهای که خلاف جریان مسلط ارتباط جهانی است، حاکی از قدرت پلتفرم در تحمیل سیاست بر محتوا و کاربران نیست.

اصلاح قدیمی، آش با جاش امروز مصداق عینی فضای مجازی است. در این محیط جدید محتوا از تکنولوژی جدا نیست. پلتفرم همچون قالب است و محتوا در شکل این قالب عرضه می شود، مانند قالب غزل یا قصیده که چگونگی و چیستی محتوای شعر را تعیین می کند.

برای مصالحه در فضای مجازی باید عِدّه و عُدّه کافی داشت. وزارت فاوا، نیاز به تصحیح نگاه به این حوزه جدید ارتباطاتی دارد. دنیای واقعی این حوزه در چارچوب ارتباطات راهبردی، اقتصاد سیاسی و ژئوپلیتیک اطلاعات قابل تفسیر و تبیین است ونه ارتباطات، اقتصاد، سیاست و حتی فناوری اطلاعات.

کلید واژه
اینستاگرام حاکمیت سایبری فضای مجازی امیر ناظمی حسن خجسته
نظرات