داغ‌ترین پرونده‌ها:

مدیریت هیئتی

۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۴
نویسنده/خبرنگار: حسین رضایی
مردمی ترین، منظم ترین و دقیق ترین مدیریت را همین هیئت ها انجام داده اند. مدیریتی چابک و پویا که سریع توانست در مواجه با تغییرات شرایط و اعمال پروتکل های بهداشتی خودش را تطبیق بدهد و بدون کوچکترین بی نظمی مراسماتی با شکوه و جمعیت قابل توجه را مدیریت کند. مدیریت هیئتی که کاملا خودجوش و مردم نهاد است، توانسته خارج از چارچوب های خشک رسمی و اداری مدلی موفق را ارائه دهد.

نسیم آنلاین؛ حسین رضایی: متاسفانه با بی دقتی رسانه ای و همچنین هجمه های جریانات خاص، سال ها از مدیریت هیئتی به نام بی نظمی، شلختگی، عدم دقت و کار علمی نام برده می شود. و هرگاه می خواهند نمونه کار بی نظم و سوء مدیریت را نشان دهند با نام مدیریت هیئتی و حتی مدیریت جهادی خطاب می کنند. گواینکه هرجا مدیریت هیئتی و جهادی که خارج از ساختارها و بروکراسی رسمی اداری کشور بوده همراه با ضعف و بی نظمی بوده است.

حال آنکه فقط تماشای برگزاری هیئت های بزرگ در شرایط حساس کرونای امسال دقیقا خلاف گزاره مرسوم و غلط را ثابت می کند. آنچنان که مردمی ترین، منظم ترین و دقیق ترین مدیریت را همین هیئت ها انجام داده اند. مدیریتی چابک و پویا که سریع توانست در مواجه با تغییرات شرایط و اعمال پروتکل های بهداشتی خودش را تطبیق بدهد و بدون کوچکترین بی نظمی مراسماتی با شکوه و جمعیت قابل توجه را مدیریت کند. مدیریت هیئتی که کاملا خودجوش و مردم نهاد است، توانسته خارج از چارچوب های خشک رسمی و اداری مدلی موفق را ارائه دهد.

در همین قضایای کرونا مدیریت دولت با تمامی امکانات و اختیارات در شلوغ شدن و اجتماع های پرتراکم مردم در دفاتر خدمات ارتباطی برای سهام عدالت، ازدحام مردم بدون رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز تعویض پلاک و امثالهم نمونه هایی از سوء مدیریت دولتی در همین مدت اخیر است. که با وجود امکانات و اطلاع رسانی های گسترده اما حتی بصورت حداقلی نتوانست امور را مدیریت کند و موجب تبعات جدی برای سلامتی مردم کشور گردید.

این مدیریت خسته و ناتوان که هرجا وارد شده جز بی نظمی و عصبانیت مردم را در پی نداشته تا جائیکه حتی در توزیع ساده یک سبدکالای معیشتی بحران می آفریند را با مدیریت مردمی و بومی هیئتی و جهادی قیاس کنیم. آنچنان که خود مردم کاملا پویا و منطبق بر نیازهای مردم عمل می کنند و در کمترین زمان و با کمترین امکانات و بودجه کار به بهترین شکل پیش می برند.

نمونه های اخیر مدیریت هیئتی یا جهادی را نه تنها در برگزاری هیئات مذهبی در ماه محرم امسال، که در رزمایش همدلی و مواسات و کمک های مومنانه مردمی به مستضعفان، در عملکرد گروه های جهادی در ماجرای کرونا در تولید ماسک و ضدعفونی سطح شهر، حضور خودجوش گروه های جهادی در ماجراهای چون سیل و زلزله می توان نام برد. هرکدام را حقیقتا می توان به عنوان یک نمونه مطالعاتی تحقیقاتی مورد بررسی و مطالعه قرار داد.

این مدیریت هیئتی و جهادی را مرهون انقلاب اسلامی هستیم و در دهه اول انقلاب در نهادهایی چون کمیته انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، نهضت سواد آموزی به کمک ساختارهای رسمی جمهوری اسلامی آمدند و در حوزه های امنیت، سازندگی و سواد آموزی حقیقتا عملکرد موفق و بی بدیلی داشته اند.

که البته تمامی این نهادهای مردمی بعدها توسط تکنوکرات ها و ساختارهای رسمی و معیوب اداری کشور روز به روز تضعیف و حذف و ادغام شدند. هرچند این مدل های موفق امروز در غالب های دیگر در حال ظهور و بروز است و سرچشمه جوشان مدیریت مردمی شده اند. زین پس هرجا از نظم و مدیریت مردم محور، کار دقیق حرف زده شود باید از مدیریت هیئتی و جهادی نام برده شود.

در ادامه تصاویری از مدیریت هیئتی امسال محرم هیئات را ببینید:

پ

کلید واژه
دولت مدیریت اسلامی ماه محرم حسین رضایی کرونا ویروس رزمایش مواسات جهادی
نظرات