داغ‌ترین پرونده‌ها:

خط فقر در سیستان و بلوچستان بیداد می‌کند

۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۶
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
از ۲۰ منطقه دارای بالاترین نرخ فقر در ایران، ۱۴ منطقه مربوط به مناطق روستایی شهرستان‌های استان سیستان‌وبلوچستان است که در آنجا نرخ فقر بین ۷۵ تا ۹۰ درصد می باشد.

شاخص نسبت سرشمارفقر (نرخ فقر) یکی از رایج‌ترین شاخص‌های سنجش فقر است که به صورت نسبت تعداد افراد فقیر به تعداد کل افراد جامعه تعریف می‌شود.

براساس گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش ریاست جمهوری، در برخی مناطق روستایی استان سیستان‌وبلوچستان نرخ فقر بین ۷۵ تا ۹۰ درصد است. طبق این گزارش از ۲۰ منطقه دارای بالاترین نرخ فقر در ایران، ۱۴ منطقه مربوط به مناطق روستایی شهرستان‌های استان سیستان‌وبلوچستان، ۴ منطقه در استان کرمان، یک منطقه در استان فارس و یک منطقه نیز در استان خراسان جنوبی واقع شده است.

«نود اقتصادی»

کلید واژه
جمعیت روستایی سیستان و بلوچستان روستا خط فقر خانوار روستایی اقتصاد
نظرات