داغ‌ترین پرونده‌ها:

افزایش ۲۳ درصدی جمعیت مستاجر کشور طی ۳۰ سال اخیر

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۲:۴۰
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
طبق داده‌های مرکز آمار ایران در سرشماری رسمی سال ۱۳۶۵ فقط ۱۷ درصد از جمعیت کشور مستاجر و ۸۳ درصد خانوارها ساکن واحدهای مسکونی ملکی بودند که این میزان طی ۳۰ سال اخیر با کاهش ۲۳ درصدی از جمعیت خانوارهای دارای مسکن ملکی، تعداد خانوارهای مستاجر کشور را به طور قابل توجهی افزایش داده است.

طبق داده‌های مرکز آمار ایران در سرشماری رسمی سال ۱۳۶۵ فقط ۱۷ درصد از جمعیت کشور مستاجر و ۸۳ درصد خانوارها ساکن واحدهای مسکونی ملکی بودند که این میزان طی ۳۰ سال اخیر با کاهش ۲۳ درصدی از جمعیت خانوارهای دارای مسکن ملکی، تعداد خانوارهای مستاجر کشور را به طور قابل توجهی افزایش داده است، به طوری‌که در آخرین سرشماری رسمی، ۴۰ درصد از خانوارهای کشور ساکن واحدهای مسکونی استیجاری و ۶۰ درصد خانوارها نیز ساکن واحدهای ملکی شده‌اند.

«نود اقتصادی»

کلید واژه
مسکن اجاره بها اجاره مستاجران شهری جمعیت سرشماری
نظرات