داغ‌ترین پرونده‌ها:
احسان خاندوزی

منشور ۷گانه اصلاح مجلس یازدهم

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۸
نویسنده/خبرنگار: «نسیم آنلاین»
 گمان نکنیم چون «انقلابی»ها بجای «امیدی»ها آمدند، خروجی مجلس یکباره متحول خواهد شد. تجربه میگوید برای رهایی از مجلس ناکارآمد و ناسالم باید عیوب ساختاری علاج شود. راننده مهم است اما خودروی ناکارا ما را به مشهد که هیچ، به دامغان هم نمیرساند.

نسیم آنلاین: دکتر احسان خاندوزی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در رشته توییتی به بیان هفت مساله و راهکار آن برای اصلاح مجلس پرداخت و نوشت:

 گمان نکنیم چون «انقلابی»ها بجای «امیدی»ها آمدند، خروجی مجلس یکباره متحول خواهد شد. تجربه میگوید برای رهایی از مجلس ناکارآمد و ناسالم باید عیوب ساختاری علاج شود. راننده مهم است اما خودروی ناکارا ما را به مشهد که هیچ، به دامغان هم نمیرساند.
 

 ۱: نقش نداشتن مردم طی ۴ سال

راهکار: با ۱۰هزار کدملی یا امضای ۱۰ انجمن و سمن، یک معضل در کمیسیون (۵برابر آن در صحن علنی) الزاما طرح شود + امکان اظهارنظر هرکدملی ذیل طرحها و لوایح در سایت مجلس با رویت عمومی/خصوصی + جمع سپاری تحقیق و تفحصها متکی بر اطلاعات فعالان اجتماعی.
 

 ۲: بهره نبردن از ظرفیتهای پژوهشی.

راهکار: امضای ۳ دانشکده یا پژوهشکده با همراهی تنها یک نماینده، امکان وصول طرح در مجلس داشته باشد و پس از تصویب، گزارش ارزیابی یا اصلاح آن قانون، توسط ۳نهاد منتشر شود + تبدیل شدن مرکز پژوهشها به هاب نهادهای تحقیقی و رتبه بندی سالانه موثرها.

 ۳: عدم حاکمیت قانون در کشور.

راهکار: کمیسیونها برای چند قانون مهم خود، هر هفته حداقل یک جلسه استماع (با فرمت دقیق نظارتی) تشکیل دهند، نتایج آن منجر به حداقل یک جلسه هفتگی استماع و نظارت در صحن علنی شود. گزارش درصد اجرای قانون، در کاهش یا افزایش بودجه دستگاهها لحاظ گردد.

 ۴: اثربخش نبودن قوانین.

راهکار: کمیسیون مکلف شود ضمانت اجرای دقیق و مقام پاسخگو را در متناظر هر حکم قانونی درج کند + شاخصهای نظارت به هر مصوبه جدید، پیوست گردد + مرکز پژوهشها گزارشهای ارزیابی اثربخشی (RIA) منتشر کند.

 ۵: شلختگی و تورم قوانین.

راهکار: بازای پیشنهاد هر حکم قانونی، طراحان باید پیشنهاد حذف یک حکم منسوخ یا ناکارامد را بدهند + هر مصوبه فقط با ذکر کد موضوعی آن در درختواره قوانین ممکن است + تکلیف به اتمام تنقیح قوانین ظرف دوسال.

 ۶: طولانی و غیرتخصصی بودن اصلاح قوانین حجیم.

راهکار: قوانین مفصل و مهم فقط توسط کمیسیون مشترک با معیار نمایندگان دارای تخصص نزدیک، بررسی و بسرعت در صحن علنی تصویب شود. هر پیشنهاد جدید نمایندگان در صحن باید از معبر کمیسیون گذشته باشد تا انسجام قانون حفظ شود.

 ۷: فقدان شفافیت و تعارض منافع.

راهکار: امضای طرحها و سوالها، آراء، معرفی نامه، توصیه نامه، هدیه ذیقیمت، اموال اول و آخر دوره و مشروح مذاکرات کمیسیونها در سامانه مجلس شفاف شود + سلب حق رای در موضوعی که همزمان با نمایندگی، شاغل آن است (وکیل و طبیب و...) مگر تودیع پروانه شود.

کلید واژه
مجلس شورای اسلامی احسان خاندوزی اصولگرایان
نظرات