داغ‌ترین پرونده‌ها:

شیعه و مسجد الاقصی

مسجد الاقصی چه جایگاهی در ادبیات تشیع دارد؟
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۴
نویسنده/خبرنگار: محمدمحسن فایضی
در سال‌های اخیر برخی به دنبال مطرحکردن این گزاره اند که گویا مسجدالاقصی در ادبیات شیعی جایگاهی نداشته است؛ اما متون روایی شیعی در قرن های دورتر این گزاره را رد می کند.
کلید واژه
فلسطین مسجد الاقصی شیعه حدیث
نظرات