داغ‌ترین پرونده‌ها:
احمد نادری

۸ گزاره درباره کرونا و بقای اصلح  

۴ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۲
نویسنده/خبرنگار: «نسیم آنلاین»
دکتر احمد نادری در دشته توییتی نوشت.

احمد نادری:*

۱- سرمایه داری مدرن در پیشبرد روند تکامل تاریخی اش،مدیون داروینیسم وایده مرکزی آن بقای اصلح وسیستم متاثر از این ایده، یعنی فاشیسم آلمانی است.ایده بقای اصلح معتقد به تکامل تک خطی انسانها و رقابت برای بقا و در نتیجه زنده ماندن قویترها و از بین رفتن ضعفاست.

۲- ناسیونال سوسیالیسم یا فاشیسم آلمانی معتقدبه برتری نژاد آریایی و نقطه اوج آن، نژاد ژرمن بود و این در شعار محوری آن یعنی "آلمان برتر از هرچیز است" Deutschland über allesخود را نشان داد. نقش ایده بقای اصلح دراینجا به سرکوبی و نابودی سیستماتیک نژادهای پست تر و مردمان ضعیفتر برمیگشت.

۳- هزاران انسان درفرایند اجرایی سازی ایده بقای اصلح بصورت سیستماتیک تحت فشار قرارگرفتند وعده ای قربانی شدند، تا بتعبیر راینهارد کوینل مفری برای چرخه سرمایه داری در حال بحران توسط فاشیسم ایجاد شود. جان انسانهای ضعیفتر در این چرخه اصلا ارزشی نداشت.باید بپای سرمایه داری قربانی میشدند.

۴- اگر سالهای بین دو جنگ جهانی، فاشیسم نقطه اوج سرمایه داری مدرن بود و ایده بقای اصلح در راس این سیستم، اکنون (به تعبیر مکتب فرانکفورت) توتالیتاریسم سرمایه داری مدرن در راس است و همچنان ایده مرکزی، همان تز بقای اصلح است، بدون کم و کاست.

۵- ویروس کرونا مرحله متاخر اجرایی سازی ایده بقای اصلح است. این ویروس هوشمند، با همان دستورکار فاشیسم قرن بیستمی به پاکسازی سیستماتیک ضعیف ترها و ناتوانان و افراد مسن و البته کم بضاعتها می پردازد و از اینرو، با توجه به ساختار هوشمند و کارویژه اش، فرضیه بیوتروریسم در مورد آن قوی است.

۶- آنچه کرونا انجام می دهد کشتن کسانی است که توانایی جسمی کمتری برای کار دارندو نمی توانند در چرخه سرمایه داری مدرن، برای انباشت سرمایه تلاش کنند و سگدو بزنند و صرفا سربار جامعه بوده وبه زندگی انگلی ازطریق مکیدن صندوق های بازنشستگی و بیمه ها ادامه می دهند ولذا بهتر است اصلا نباشند.

۷- کودکان به این ویروس مبتلا نمیشوند و جوانان جان سالم به در می برند و تنها افراد مسن و بیمارانی که به لحاظ جسمی ضعف دارند، می میرند و این دقیقا همان ایده بقای اصلح است که سرمایه داری متأخر با مرکزیت آمریکا در حال پیگیری آن است، و البته شامل حال جامعه و مردم خودش هم میشود.

۸- رفتارشناسی کشورهای اروپایی وایالات متحده در قرنطینه نکردن؛ وهمچنین گفتن اینکه ۷۰ درصد مردم مبتلا خواهند شد، شواهدی است مبنی براین تز که سرمایه داری متاخر میخواهد از شر پیران و ضعفا خلاص شود.
آیا مخالفت معنادار برخی مسولین کشور با قرنطینه و رها کردن کار، با تز بالا قرابت ندارد؟

*_رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 

کلید واژه
آلمان احمد نادری کرونا ویروس
نظرات