داغ‌ترین پرونده‌ها:

مرثیه ای بر «وحدت» اصولگرایان

۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۷
نویسنده/خبرنگار: حسین رضایی
وحدتی که براساس منافع و حول قدرت حاصل شده باشد یا وحدت های سهمیه ای و قبیله ای خود ضد ارزش هستند. امروز آنچه بیش از هر امر دیگری مطلوب و نیاز جریان انقلاب است، وحدت براساس شاخص های انقلاب اسلامی و حول ارزش های دینی است.

نسیم آنلاین؛ حسین رضایی:‌ جریان انقلابی طی سال های گذشته در ادوار انتخابات ها با مساله ای روبرو و مواجه شده به نام «وحدت». مساله ای که ابعاد آن تبیین و روشن نشده و صرفا در رسانه ها و توسط اشخاص سیاسی صرفا تکرار می شود.

وحدت جایگاهی اساسی در منظومه مفاهیم دینی و قرآنی دارد و به معنای به هم پیوستگی مومنین و جریان حق حول ارزش ها و آرمان های دینی است. اما این ارزش و مفهوم دینی امروز از جایگاه خود خارج شده و تبدیل به دستاویز جریانات سیاسی برای تحمیل خواسته های انتخاباتی خود شده است. آنچنان که بطور مشخص جریانات اصولگرا که از یکسال پیش مشغول طراحی سازوکار وحدت برای بستن لیست انتخاباتی بوده اند امروز در حالی که چند روز به انتخابات مانده است نه تنها موفق نشده اند بلکه اساسا مفهوم وحدت را نیز به ائتلاف دو جریان سیاسی تقلیل و تنزل داده اند.

وحدت به ذات لزوما یک ارزش مثبت نیست، وحدتی که براساس منافع و حول قدرت حاصل شده باشد یا وحدت های سهمیه ای و قبیله ای خود ضد ارزش هستند. امروز آنچه بیش از هر امر دیگری مطلوب و نیاز جریان انقلاب است، نه ائتلاف بلکه وحدت براساس شاخص های انقلاب اسلامی و حول ارزش های دینی است. اگر وحدت حول ارزش های دینی نباشد، به دلیل تناقضات درونی قطعا نتیجه نیز حاصل نخواهد شد و مفهوم وحدت نیز از معنا تهی خواهد شد.

جریان اصولگرا نیز در حالی که حدود یکسال است برای مجلس فعالیت انتخاباتی می کند، اما بعد از یکسال هنوز هیچ شاخص و ارزشی را برای اشتراک و وحدت نیروهای انقلابی مشخص نکرده است و صرفا براساس سهمیه دادن به احزاب و افراد و اقشار سعی کرده وحدتی حداقلی ایجاد کند که امروز شاهد هستیم در این امر نیز متاسفانه موفق نبوده است و هر روز اخبار لیست های متعدد و متکثر به گوش می رسد.

اخبار مرتبط
کلید واژه
انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی وحدت اصولگرایان انتخابات مجلس انتخابات مجلس یازدهم
نظرات