داغ‌ترین پرونده‌ها:

مدیریت جوانان انقلابی ، تنها راه برون رفت از بن بست اقتصادی فعلی

۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۴
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
حامد ربطی ؛توسعه هر کشوری در گرو گسترش شاخص های علمی و پژوهشی است و گسترش این شاخص ها در گرو بروز رسانی افکار و اذهان جوامع خواهد بود.

نسیم آنلاین: حامد ربطی ؛توسعه هر کشوری در گرو گسترش شاخص های علمی و پژوهشی است و گسترش این شاخص ها در گرو بروز رسانی افکار و اذهان جوامع خواهد بود.

افکاری که امروزه در جوانان متدین و انقلابی که مد نظر بیانات رهبر انقلاب بود بخوبی نمایان گشته است.

جوان امروز چه بسا مرزبندی با دشمن را بیشتر از سیاست مداران گذشته می دانند ولی ساز و کاری را برای بیان آن و افزایش عزت ملی و نیل به آرمان های مقدس نظام جمهوری اسلامی نداشته اند.

در چهل سالگی انقلاب قطعا جوانانی رشد کرده اند که با افکاری نو در اعتلای اقتصادی و اجتماعی کشورشان بتوانند سهیم باشند در غیز اینصورت بایستی سیاست گذاران گذشته قبطه بخورند که چرا نتوانستند نسل جدید را بخوبی پرورش دهند.

همانطور که رهبر انقلاب حزب بازی را بی برکت توصیف کرده و تشکیل گروههای سیاسی را یکی از روشهای حضور موثر جوانان در عرصه حرکت عمومی کشور معرفی کردند ، به نظر می رسد هم اکنون کشور نیازمند ورود جوانان انقلابی به صحنه انتخابات است تا به دور از هرگونه دعواهای حزبی ، جناحی و سیاسی ، انگیزه و اراده عمومی مردم را برای آینده ای بهتر فراهم آورد.

آینده کشور ، آینده ای تخیلی نیست ، نیاز جامعه امروز ، فکر تازه  جوانان برای آینده واقعی کشور است.رویکرد دنیا در ورود جوانان به عرصه سیاست کاکلا ملموس است و نباید افکاری که در چندین نوبت ، امتحان خود را پس داده اند مانع از ورود جوانان به عرصه سیاست شوند.

کلید واژه
جوانان اقتصادی انقلاب اسلامی جامعه حامد ربطی گروههای سیاسی علمی پژوهشی جوانان انقلابی
نظرات