داغ‌ترین پرونده‌ها:

حکمت نامعلوم بودن زمان مرگ چیست؟

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۵
نویسنده/خبرنگار: نسیم انلاین
حکمت نامعلوم بودن زمان مرگ چیست؟ چرا انسان از زمان مرگ خود آگاه نیست؟ در ادامه جواب این سوال را از زبان امام صادق(ع) بخوانید.

امام صادق علیه السلام درباره مخفی بودن طول عمر انسان به یکی از شاگردانش توضیح می دهد و میفرماید:درباره مخفی بودن مدت عمر انسان ازاو، بیندیش؛ زیرا اگر آدمی بداند که مدت عمرش چقدر است و عمرش کوتاه باشد زندگی بر او ناگوار شود چون منتظر است که مرگ در زمانی که می داند فرا رسد. بلکه مانند کسی است که مالش از بین رفته یا در آستانه نابود شدن باشد. چنین کسی از ترس نابود شدن اموالش و گرفتار شدن به فقر عملاً احساس فقر می کند. این در حالی است که ترس ناشی از به سر آمدن عمر به مراتب بیشتر از ترس ناشی از نابود شدن اموال است؛ زیرا کسی که ثروتش کم شود به امید این که آن را جایگزین کند آرامش پیدا می کند ، اما کسی که به تمام شدن عمرش [در زمان مشخص و معلوم ]یقین داشته باشد، یأس وجودش را فرا می گیرد.

اما اگر عمرش دراز باشد و او از این موضوع اطلاع داشته باشد، مطمئن می شود که هنوز خواهد بود و لذا غرق لذتها و گناهان می شود و سعی می کند کامرواییهایش را بکند و سپس در آخر عمر توبه نماید…

ممکن است بگویی: هم اینک نیز که مدت عمرش برای او نامعلوم است و هر لحظه انتظار فرا رسیدن مرگ را دارد، باز مرتکب زشتکاری و نافرمانی می شود. در پاسخ می گوییم: حکمتی که برای نامعلوم بودن مدت عمر بیان کردیم همچنان به قوت خود باقی است. اما اگر انسان با این حال، از زشتکاری باز نایستد و خویشتنداری نکند این دیگر ناشی از سرمستی و سختدلی اوست نه این که تدبیر و فلسفه کار، نادرست است.

امام صادق (ع) همچنین درباره افزایش طول عمر احادیثی را بیان کرده است:
اگر دوست داری خداوند بر عمرت بیفزاید، پدر و مادرت را خوشحال کن.
هر که خوش نیّت باشد، عمرش زیاد شود.
هر که با خانواده اش نیکوکار باشد، عمرش زیاد شود.

کتاب ۲۵۹۱ حدیث از حضرت امام صادق علیه السلام

«شفقنا»

اخبار مرتبط
کلید واژه
مرگ طول عمر گناه امام صادق (ع)
نظرات