داغ‌ترین پرونده‌ها:
علیرضا فقیهی‌راد

درس فاحشه های ایتالیا به وطن فروشان ایرانی!

۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۱
نویسنده/خبرنگار: علیرضا فقیهی‌راد
آرمان های انقلاب اسلامی و اصول دیپلماتیک به کنار، غیرت، شرف، مردانگی و انسانیت هم در میان این جماعت غرب رده گم شده است.

نسیم آنلاین؛ علیرضا فقیهی راد: با سقوط ناپلئون و بازگشت پادشاهان قبلی در ایتالیا، اتریش تسلط و حاکمیت خود را بر ایالات از هم گسیخته ایتالیا تحکیم بخشید. در انقلاب های ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰ هم ایتالیایی ها نتوانستند راه بجایی ببرند و سرکوب شدند.

اما انقلاب های معروف ۱۸۴۸ اروپا، در ایتالیا شعله ور شد. در انقلاب ۱۸۴۸ احساسات ضد اتریشی به قدری شدید بود که مردم ایالات ونیز و لمباردی هر اقدامی را که مغایر منافع اتریش تشخیص می دادند از انجام آن خودداری نمی کردند.

ازجمله کشیدن سیگار که منبع درآمد دولت های دست نشانده تلقی می شد تحریم گردید. (اتفاقی که چند سال بعد تحت عنوان واقعه رژی درایران با فتوای مرجعیت رخ داد.)

در تاریخ ذکر شده که حتی فاحشه های ایتالیا نیز از جواب دادن به افسران اتریشی و آلمانی سرباز می زدند تا حداقل با این کار اقدامی در جهت مبارزه با سلطه گران اتریشی_آلمانی انجام داده باشند...

شبه روشنفکران وطن فروشِ غرب پرست ایرانی باید کمی از غیرت سیاسی فاحشه های ایتالیا در برابر سلطه گران درس بگیرند و از تن فروشی سیاسی دست بردارند. آنها که روزی رسما نسخه مذاکره با داعش را می دادند و حالا بعد از ترور شهید سلیمانی با دستور رئیس جمهور تروریست آمریکا و فحاشی ترامپ جنایتکار به این شهید بزرگوار در حالی که هنوز از چهلم شهید نگذشته است و نهی صریح رهبرانقلاب مبنی برعدم مذاکره با جنتلمن های تروریست وجود دارد، کماکان پیشنهاد مذاکره می دهند.

فاحشه های سیاسی برای مطامع دنیایی حاضرند هر بار و بعد از هر خیانتی مجددا در برابر دیدگان مردم جهان با هر پلیدی هم آغوش شوند.

آرمان های انقلاب اسلامی و اصول دیپلماتیک به کنار، غیرت، شرف، مردانگی و انسانیت هم در میان این جماعت غرب زده گم شده است.

کلید واژه
دونالد ترامپ مذاکره با آمریکا علیرضا فقیهی‌راد رهبر انقلاب مذاکره ترور قاسم سلیمانی شهید
نظرات