داغ‌ترین پرونده‌ها:

ابعاد جنگ هیبریدی آمریکا علیه ایران + فیلم

صفر تا صد جنگ هیبریدی
۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۶
نویسنده/خبرنگار: حسین رضایی
جنگ‌های هیبریدی یا ترکیبی، به شیوه نبردی گفته می‌شود که در آن تمام ابزارها و روش‌های ترکیبی نظامی نوین جایگزین نبرد‌های سنتی خواهد شد. نیروی هیبریدی در این نبردها توانایی فوق العاده‌ای بر اثر گذاری در جامعه دارند،  در ایران از جنگ هیبریدی با عنوان جنگی ترکیبی یاد می‌شود. 

نسیم آنلاین؛ علیرضا ربیعی:‌ این روزها با شدت گرفتن فشار حداکثری و همه جانبه آمریکا علیه ایران، در میان تحلیل گران و اندیشکده های غربی و ایرانی از نوع جدیدی از جنگ ها به نام جنگ هیبریدی یا ترکیبی (Hybrid Warfare) سخن به میان آمده است. 

جنگ هیبریدی چیست؟

جنگ هیبریدی در بُعد نظامی که گاهی از آن با عنوان عملیات‌های پیچیده، جنگ‌های کوچک، و یا جنگ‌های نامنظم نیز یاد می‌شود، بیانگرِ به کارگیری ترکیبی قابلیت‌های نیروهای نظامی متعارف به شیوه‌ای پیچیده و هماهنگ شده است. بنابراین، طبیعی است که بیشتر بازیگرانِ غیردولتی، از این گونه امکانات و شرایط برخوردار نیستند. این گونه از نبرد، به لحاظ گزینش تاکتیکی، تنها محدود به بازیگران غیردولتی و ضعیف نیست و به خودی خود نیز جدید به شمار نمی‌آید.

جنگ‌های ترکیبی تنها به میدان نبرد محدود نیست، در یک تعریف جامع‌تر که در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۱۵ارائه شده، نبرد هیبریدی شامل ترکیبی از ابزارهای مختلف متعارف و غیرمتعارف است. این ابزارها از دیپلماسی تا جنگ نظامی را در هشت قسمت شامل می‌شود: ۱. دیپلماسی ۲.جنگ اطلاعاتی و پروپاگاندا ۳. حمایت از نابسامانی‌ها و شورش‌های محلی ۴. نیروهای نامنظم و چریکی ۵. نیروهای ویژه ۶. نیروهای کلاسیک نظامی ۷. جنگ اقتصادی ۸.حمله‌های سایبری

جنگ‌های هیبریدی یا ترکیبی، به شیوه نبردی گفته می‌شود که در آن تمام ابزارها و روش‌های ترکیبی نظامی نوین جایگزین نبرد‌های سنتی خواهد شد. نیروی هیبریدی در این نبردها توانایی فوق العاده‌ای بر اثر گذاری در جامعه دارند،  در ایران از جنگ هیبریدی با عنوان جنگی ترکیبی یاد می‌شود

عملیاتی که ترکیبی از جنگ سرد و نرم با سلاح موشک و رسانه است. از جمله ویژگی‌های جنگ هیبریدی،  ابهام و پیچیدگی آن است، بدین صورت که برخی از کارشناسان نظامی و امنیتی آن را شیوه جدیدی از رویارویی با دشمن می‌دانند و آن را انقلابی جدید در طراحی جنگ‌های نظامی تلقی کرده‌اند.

ویژگی های جنگ هیبریدی چیست؟

شش ویژگی جنگ های هیبریدی براساس یافته های پژوهشگران به شرح زیر می باشد:

۱. ترکیب، قابلیت‌ها، و تأثیرات یک نیروی هیبریدی، در محیط پیرامون آن، بی‌همتا هستند.

۲. هر نیروی هیبریدی یک ایدئولوژی منحصر به فرد دارد که منجر به ایجاد نوعی روایت درونی برای سازمان می‌شود.

۳. یک نیروی هیبریدی همواره متوجه تهدیدی نسبت به بقای خودش است.

۴. در جنگ هیبریدی نوعی برتری قابلیتی میان طرفین جنگ وجود دارد.

۵. یک نیروی هیبریدی هم اجزاء متداول و هم اجزاء غیرمتداول را شامل می‌شود.

۶. نیروهای هیبریدی به دنبال استفاده از عملیات دفاعی هستند.

جنگ هیبریدی آمریکا علیه ایران برای تغییر نظام

آندرو کوریبکو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد سیاسی روس است که تمرکز مطالعاتی خود را بیشتر در زمینه انقلاب‌های رنگی، تاکتیک‌های تغییر نظام‌های سیاسی، و همچنین جنگ‌های نامتعارف در کشور‌های مختلف قرار داده است. وی اخیراً نیز کتابی با عنوان  « جنگ هیبریدی:‌رویکردی برای تغییر نظام» منتشر کرده است به جنگ هیبریدی آمریکا در دوره ترامپ علیه ایران اشاره می کند و می گوید :‌«دولت ترامپ امیدوار است که از تحریم‌ها به عنوان سلاحی برای وخیم‌ترشدن استاندارد‌های زندگی متوسط ایرانیان استفاده کند که به نوبه خود تئوریزه شده است تا آن‌ها را مستعد جنگ اطلاعاتیِ ضد دولتی کند و برای شرکت در «اعتراضات» پس از «جرقه» ازپیش برنامه‌ریزی‌شده آماده کند. همچنین امیدوار است که اراده مردم برای مقاومت در برابر این سناریو را از طریق متقاعد ساختن آن‌ها به اینکه نباید در توقف انقلاب رنگی دخالت کنند تا مبادا بار دیگر شکست بخورد، فرسوده کند. به علاوه، آمریکا، گروه‌های مختلف تروریستی از جمله مجاهدین خلق را مسلح می‌کند به گونه‌ای که بتوانند به عنوان «جنگجویان غیر متعارف» در مرحله دوم فرایند جنگ هیبریدی عمل کنند. اهداف بلند مدت آمریکا از جنگ هیبریدی، تغییر نظام ایران و سپس تحمیل یک الگوی اقتصادیِ بیش از حد نئولیبرال به مردم ایران است که به آمریکا و متحدانش اجازه دهد تا از منابع طبیعی و انسانی این کشور به طور کامل بهره برداری کنند؛ آنگاه ایران را به وضعیت قبل از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ بازگرداند که همانند یک دست نشانده منطقه‌ای شود و شاید حتی بر اساس خطوط قومی، تجزیه شود.»

کوریبکو در ادامه نسل چهارم جنگ و نقش رسانه های اجتماعی در جنگ هیبریدی علیه ایران را این گونه تشریح می کند: ‌«نسل چهارم جنگ، به مسلح کردن فرآیند‌های اجتماعی مربوط میشود؛ بنابراین انقلاب رنگی -که طبق مدل من اولین مرحله‌ی جنگ هیبریدی است- قطعاً در این محدوده قرار می‌گیرد. رسانه‌های اجتماعی نقش مهمی در عصبانی کردن مردم دارند، چه از طریق اخبار جعلی و چه خبر‌های تا حدودی درستی که از بافت خود جدا شده اند (بخصوص از طریق فیلم‌های ویرایش شده‌ی گزینشی) تا یک روایت دروغین تولید کنند، نظیر این روایت همیشگی که «پلیس بی پروایانه به غیرنظامیان غیرمسلح حمله میکند.» به عبارت ساده‌تر، انقلاب رنگی به رسانه‌های اجتماعی برای انتشار روایت‌های جنگ اطلاعاتی مسلحانه نیاز دارد تا افراد بیشتری را برای اعتراضات به خیابان‌ها بکشاند و به جمعیت اصلی مورد نیاز برای تحریک درگیری بین شهروندان و دولت دست پیدا کند که آنگاه جرقه‌ وخامت اوضاعی که ممکن است در نهایت منجر به یک جنگ غیر متعارف (تروریستی) شود.»

اهداف آمریکا از جنگ هیبریدی با ایران

آمریکا و متحدانش در حالی ایران را متهم به اجرای جنگ ترکیبی می کنند که عملکرد غرب رهبری آمریکا بیانگر این است که آمریکا خود آغاز کننده این جنگ بوده است و ایران در واقع در حال دفاع هیبریدی است.

متغیرهای این جنگ میان ایران و آمریکا که توسط نهادهای رسمی و غیررسمی شکل گرفته را می توان در چهار بخش تعریف نمود: ۱- عملیات اطلاعاتی ۲- عملیات نظامی ۳- عملیات چریکی ۴- عملیات دیپلماتیک

آمریکا که مهاجم‌ترین کشور دنیا در یک قرن اخیر است، از ابتدای انقلاب اسلامی به‌دنبال کنترل و محدودسازی انقلاب و در صورت امکان تغییر نظام در ایران بوده و پس از امتحان کردن روش‌های مختلف از جنگ سخت تا نفوذ نرم برای مقابله با ایران، به این نوع از جنگ ترکیبی یا هیبریدی روی آورده و در مدت اخیر با استفاده از اکثر عوامل سازنده این نوع از جنگ، این نبرد را علیه ایران به راه انداخته است که اهداف زیر را از این نبرد جدید جستجو می‌کند:

کوتاه‌مدت: سردرگم و مستأصل‌کردن ایران از طریق به راه انداختن جنگ نیابتی در منطقه با کشیدن جنگ تا مرزهای ایران و همچنین تقویت و حمایت از گروه‌های تروریستی جهت انجام عملیات تروریستی علیه مردم جهت ناامن کردن ایران از داخل.

میان‌مدت: فرصت‌طلبی از نقاط ضعف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران در دفاع از خود.

بلندمدت: تضعیف نظام جمهوری اسلامی جهت قبول تغییر سیاست کلان خود از جمله جدا کردن دین از حکومت داری.

 

ایران نیز برای مواجه با این نوع از جنگ‌ها، با انتخاب استراتژی‌های سیال و تغییرات تاکتیکی در عرصه نبردهای نظامی و دیپلماتیک، توان خود را برای دفاع پرقدرت هیبریدی افزایش داده تا این تهدیدات را خنثی کند. ایران همچنین با فعال کردن نیروهای مردمی در یمن، عراق و سوریه و کمک مستشاری به دولت‌های عراق و سوریه و به کارگیری توان روسیه در سوریه، به دفاع هیبریدی پرداخته است.

اخبار مرتبط
کلید واژه
آمریکا جنگ ایران جنگ هیبریدی جنگ های هیبریدی
نظرات