داغ‌ترین پرونده‌ها:
میلاد گودرزی

بودجه ۹۹ یا بودجه اشرار

۲ دی ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۸
نویسنده/خبرنگار: «نسیم آنلاین»
اعضای کمیسیون تلفیق همین امروز باید صف معترضین را از اشرار جدا کنند وگرنه سال آینده و کف میدان اعتراض کامیون‌دارها و کارگرهای بیکار شده، جز شعار کاری از پیش نخواهیم برد. کسری بودجه‌های مستتر و مکانیزم سران قوا و... یعنی کل سال۹۹، آبان۹۸ است!

نسیم آنلاین: میلاد گودرزی در رشته توئیتی نوشت: بودجه۹۹، بودجه اشرار است! اعضای کمیسیون تلفیق همین امروز باید صف معترضین را از اشرار جدا کنند وگرنه سال آینده و کف میدان اعتراض کامیون‌دارها و کارگرهای بیکار شده، جز شعار کاری از پیش نخواهیم برد. کسری بودجه‌های مستتر و مکانیزم سران قوا و... یعنی کل سال۹۹، آبان۹۸ است!

روی کاغذ نوشته‌ای ۴۹هزارمیلیارد تومان درآمد ازطریق فروش اموال دولتی که چه محقق بشود(تاراج اموال عمومی، تعطیلی بنگاه‌ها، بیکاری کارگران و...)و چه نشود (کسری بودجه)بحران خواهی داشت! درآمد حاصل از گازوئیل را ۲.۵برابر سال قبل درنظر گرفته‌ای که چه محقق بشود، چه نشود بحران خواهی داشت.

فروش نفت را یک میلیون بشکه فرض گرفته‌ای که چه محقق بشود (دست دادن با ترامپ) و چه نشود بحران خواهی داشت! همه‌ی اینها درحالیکه نه تلاشی برای حذف معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی هست و نه خبری از پایه‌های مالیاتی جدید، یعنی اساساً بودجه را اشرار برای بحران نوشته‌اند!

کلید واژه
میلاد گودرزی بودجه اصلاح ساختار اقتصادی بودجه ۹۹
نظرات