داغ‌ترین پرونده‌ها:

مهم‌ترین فلسفه مالیات بر ارزش‌افزوده ایجاد شفافیت اقتصادی است

۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۱
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس در رابطه با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی به مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد مناطقی هستند که تولید ثروت می‌کنند و یا کار تولیدی صورت می‌دهند. برای همین من معتقدم که باید مدتی تعیین شود -مثلاً  ۵ سال یا ۱۰ سال- که این مناطق از دادن مالیات معاف باشند و بعد دوباره مالیات گرفته شود. نباید شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که این مناطق، برای همیشه از دادن مالیات معاف باشند. این نماینده مجلس افزود: در مورد افزایش مناطق آزاد باید ملی فکر شود که البته متأسفانه ملی فکر نمی‌شود.

نسیم آنلاین: مهم‌ترین فلسفه مالیات بر ارزش‌افزوده ایجاد شفافیت اقتصادی است؛ به اذعان کارشناسان، این نوع مالیات، فعالیت‌های اقتصادی موجود در کشور و همچنین تمام گردش مالی را روی صفحه شیشه‌ای به همه نشان می‌دهد. با وجود این، اما وقتی معافیت ایجاد می‌شود، بخشی از این حلقه به هم می‌ریزد و فساد در آن به وجود می‌آید. به اذعان بسیاری از کارشناسان، طی 11سال که قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا شده است، هیچ‌گونه گزارش علمی و متقنی که نشان دهد معافیت مالیاتی چه مزیتی برای کالاهای مشمول آن  داشته وجود ندارد.

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس در رابطه با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی به مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد مناطقی هستند که تولید ثروت می‌کنند و یا کار تولیدی صورت می‌دهند. برای همین من معتقدم که باید مدتی تعیین شود -مثلاً  5 سال یا 10 سال- که این مناطق از دادن مالیات معاف باشند و بعد دوباره مالیات گرفته شود. نباید شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که این مناطق، برای همیشه از دادن مالیات معاف باشند. این نماینده مجلس افزود: در مورد افزایش مناطق آزاد باید ملی فکر شود که البته متأسفانه ملی فکر نمی‌شود.

سیاوشی در نهایت گفت: باید آمایشی صورت گیرد تا مشخص شود که این مناطق در کدام بخش‌های کشور می‌توانند موثر باشند و عملکرد آنها می‌تواند به تولید ارزش بینجامد. لکن متاسفانه چون چنین آمایشی وجود نداشته و ندارد؛ مناطق آزاد با تصمیم‌های غیرکارشناسی ایجاد می‌شوند.

کلید واژه
مالیات شفافیت مجلس درآمد معافیت مالیاتی مناطق آزاد طیبه سیاوشی
نظرات