داغ‌ترین پرونده‌ها:

عجایب منابع ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها

۲۹ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
با توجه به اینکه کل بودجه عمومی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است، حال منابع و مصارف ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هدفمندی خود قابل تبدیل شدن به یک بودجه مستقل را دارد چراکه این میزان معادل ۵۲ درصد کل بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ است.

منابع هدفمندی یارانه در بودجه سال ۹۷ حدود ۹۸ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بود که این میزان در بودجه ۹۸ به ۱۴۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با توجه به اینکه کل بودجه عمومی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است، حال منابع و مصارف ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هدفمندی خود قابل تبدیل شدن به یک بودجه مستقل را دارد چراکه این میزان معادل ۵۲ درصد کل بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ است.

نکته جالب توجه این است که از منابع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، فقط ۴۰ هزار میلیارد تومانش به یارانه نقدی مردم تبدیل می‌شود!

«نود اقتصادی»

کلید واژه
بودجه هدفمندی یارانه بودجه ۹۹ لایحه بودجه
نظرات