داغ‌ترین پرونده‌ها:

نظام مالیاتی کشور بیمار و قانون گریز پرور است

۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
ما در بحث درآمدهای مالیاتی، دو مقوله داریم؛ یکی فرار مالیاتی و یک هم ترفندهای مالیاتی. یک بخشی از ترفندهای مالیاتی، تصمیم‌های سیاسی معافیت‌هاست!

عباس هشی، تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: متاسفانه ما به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی از یک طرف و معافیت‌های بدون دلیل و منطق از طرف دیگر نتوانسته‌ایم، نظام مالیاتی را به درستی اجرا کنیم.

وی بیان کرد: اصولا قانون مالیات در کشور ما، حرف اول را نمی‌زند! بلکه رویه‌های مالیاتی که بخشی از آن به اسم ممیزسالاری، بخشی از آن به‌عنوان بخشنامه‌سالاری و بخشی هم به‌عنوان نظرات وزیر و غیره جاری‌ست، کاری کرده که این مالیات آن‌گونه که باید و شاید، جوابگوی انتظارات بودجه‌ای کشور نباشد. نظام مالیاتی ما به یک نظام بیمار و قانون‌گریزپرور تبدیل شده است.

«نود اقتصادی»

کلید واژه
مالیات معافیت مالیاتی نظام مالیاتی
نظرات