داغ‌ترین پرونده‌ها:

تماشای فیلم بدون سانسور چه حکمی دارد؟

۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۵
نویسنده/خبرنگار: نسیم انلاین
دانلود فیلم و تماشای فیلم بدون سانسور چه حکمی دارد؟ آیا دیدن فیلم بدون سانسور گناه و حرام است؟

دیدن فیلم مبتذل موجب تهییج شهوت و فساد آور است و در هر صورت حرام است. نگاه به تصاویر و فیلم مستهجن زمینه می شود برای ارتکاب گناهان گوناگون، فیلم های محرک شهوت که بعد از مشاهده آن فرد بیننده را بسوی هواهای نفسانی سوق می دهد این فیلم ها مجاز نیستند، قابل انکار نیست که بخش زیادی از منکرات و فحشا که درجامعه رواج دارددر نتیجه مشاهده فیلم های گوناگون است که جوانان را هیجانی وخیالاتی می کند وبه فساد می کشد، اگر کسی نگران آینده خود است ودین وایمان وآخرت برای او مطرح است باید مراقب باشد محدوده هائی را رعایت کند، دین سخت نیست باید راه دینداری را فرا گرفت .همانگونه که غذای مشکوک به آلوده بودن را مصرف نمی کنید و با اختیار خوداورا دور میریزید نیز باید به خوراکهای فکری که خطرش بیشمار است توجه کنید و این سموم را وارد قلب خود نکنید با دیدن هر فیلم صحنه هایش درذهن می ماند و مرتب بازخوانی می شود و قلب که حقیقت انسان است را تاریک و فاسد می کند و همواره انسان را که مخلوق شریف و با کرامتی است درحد حیوانیت نگه می دارد. بیشتر فکر کنید.

«پرسمان دانشگاهیان»

اخبار مرتبط
کلید واژه
فساد گناه فیلم مبتذل فیلم بدون سانسور دانلود فیلم فیلم مستهجن
نظرات