داغ‌ترین پرونده‌ها:

فیلم: جاماندگان طرح حمایت معیشتی که برایشان پیامک نیامده، چه کار کنند؟

۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۴
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
نسیم آنلاین: جاماندگان طرح حمایت معیشتی که برایشان پیامک نیامده، چه کار کنند؟
کلید واژه
یارانه حسین میرزایی کمک معیشتی
نظرات