داغ‌ترین پرونده‌ها:

النهضة پیروز و باز هم دولتى تکنوکرات!

۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۳
نویسنده/خبرنگار: نسیم آنلاین
ترکیب امروز ساختار سیاسی تونس به گونه ای است که حزب النضهة هرچند جایگاه نظارتی ریاست مجلس را از آن خود گرد اما همچنان در به دست گرفتن زمام دولت تونس ناتوان ماند.

 نسیم آنلاین: محمد رضا عشوری کارشناس جریان های اسلام سیاسی در صفحه شخصی خود در شبکه های اجتماعی نوشت: معرفی آقای «الحبیب الجُملی» به عنوان نامزد حزب اسلامگراى النهضة براى نخست وزیرى تونس پس از آن صورت گرفت که نام‌‌ های بسیار دیگری نیز مطرح شد که البته تقریبا تمامی‌‌‌شان خارج از النهضة بودند. در نهایت هم آقای الجملی که سابقه فعالیتى در النهضه نداشته به عنوان نامزد حزب با اکثریت آراء مجلس شوراى النهضة انتخاب شد.

درباره شخصیت «الجملی» باید گفت که وی فردی کمتر شناخته شده در صحنه «سیاسی» تونس بوده و تا پیش از این نیز به عنوان شخصیتی متخصص و فن سالار و نه سیاسی شناخته شده و در دولت های حمادی الجبالی و علی العریض دستیار وزیر کشاورزی بوده است. این سیاستمدار ۶۰ ساله تونس که البته این بار حائز بیشترین شمار کرسی‌های پارلمان این کشور در انتخابات اخیر شد در محافل تونس به عنوان شخصیتی دارای شایستگی (کفائات) موردتوجه قرار گرفته است.  

گرچه این دولت در مراحل پیش رو با تنش‌‌‌هایى سیاسی مواجه خواهد بود اما واقعیت آن است که النضهة هم رأی کافی برای اینکه به تنهایی دولتى سیاسى تشکیل دهد نداشت و ناچار بود تا شخصیتی را معرفی کند که مورد توافق واقع شد. با این حال اما شخصیت مستقل قیس سعید رئیس جمهور جدید و همچنین آقای الجملی به عنوان نخست وزیر به گونه ای است که به نظر می‌‌‌رسد نگاه فراحزبی در نظام سیاسی آینده تونس موجب شود تا از جریان‌‌‌های مختلف حزبی و حتی غیرحزبی در مناصب مختلف مورد پذیرش قرار گیرد.
ترکیب امروز ساختار سیاسی تونس به گونه ای است که حزب النضهة هرچند جایگاه نظارتی ریاست مجلس را از آن خود گرد اما همچنان در به دست گرفتن زمام دولت تونس ناتوان ماند. هرچند این دو شخصیت رئیس جمهور و نخست وزیر هویتی مستقل دارند اما به لحاظ رویکردهای سیاسی و ایدئولوژیک نشان دادند که گرایش‌‌‌های نزدیک به النضهة دارند. النهضة بار دیگر خواسته یا ناخواسته تصمیم گرفت تا همچنان در تونس انقلابی بهار عربی از مسند قدرت به دور باشد.

کلید واژه
تونس اخوان المسلمین جنبش اسلامی قیس سعید النهضه تونس محمد رضا عشوری
نظرات