داغ‌ترین پرونده‌ها:
محمد صادق شهبازی:

مرگ بر فتنه گر چه قمه کش چه برهم زننده معیشت مردم!

۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳
نویسنده/خبرنگار: علیرضا فقیهی‌راد
اری مرگ بر فتنه گر ، چه قمه و سلاح به دست، چه بر هم زننده زندگی مردم با سیاست غلط و بی تدبیری اقتصادی

نسیم آنلاین؛ محمد صادق شهبازی: شورای هماهنگی تبلیعات اسلامی مثل فتنه های گذشته که سیاسی و عمدتا به وسیله بخشی از اقشار بالا رقم میخورد، مردم را به اعتراض و حضور در صحنه فراخوانده است و در شهرهای مختلف مردم را به صحنه آورده تا مرگ بر فتنه گر و مرگ بر آمریکا بگویند و از ناامنی تبری بجویند.

اما اعتراض به ناامنی و فتنه و امریکا اعتراض به تمام ابعاد ناامنی و فتنه گری و نفوذ دشمن است:
اعتراض به فتنه گری و اعتشاش اشرار و اراذل.
اعتراض به دخالت امریکا و عربستان و اروپا.
اعتراض به فتنه گری اقتصادی و بی تدبیری مسئولان و سیاست های غلطی که هم زندگی مردم را به هم ریخته هم زمینه خشم مردم و سوءاستفاده دشمن و ریخته شدن خون جوانان این وطن را فراهم ساخته است.
اعتراض به ساکتین فتنه اقتصادی که مقابل این بی تدبیری و فتنه اقتصادی و سیاست غلط، وظیفه اعتراض و نظارت خود را انجام نمیدهند و عافیت طلبانه، رهبری و نظام را سپر بی عملی خود قرار میدهند و وسط می ایستند.

وگرنه شعار دادن صرف، علیه فتنه گر شهری و دست خارجی که ادمکشی کرده و اموال عمومی را غارت و تخریب کرده نه با دشمن مقابله می کند نه مردمی که فتنه اصلی را بی تدبیری و سیاست غلط مسئولان میدانند راضی میکند.

فتنه امنیتی بر فتنه اقتصادی بناشده است. مردم تا از سیاستهای مسئولان و تدبیر انها و نظارت بر مسئولان و شنیده شدن صدایشان احساس امنیت نکنند از دستگیری چند اسلحه به دست و اشرار شهری احساس امنیت نمی کنند.

اری مرگ بر فتنه گر ، چه قمه و سلاح به دست، چه بر هم زننده زندگی مردم با سیاست غلط و بی تدبیری اقتصادی.
مرگ بر امریکا چه بخاطر دخالت امنیتی نظامیش چه بخاطر اجرای سیاستهای اقتصادی دیکته شده او.
مرگ بر بی تدبیری.
مرگ بر وارد کردن شوک به مردم.
مرگ بر انجام ندادن وظیفه نظارتی.
مرگ بر دور زدن جمهوریت.
مرگ بر عمل نکردن به اقتصاد مقاومتی.

کلید واژه
بنزین فتنه فتنه اقتصادی افزایش قیمت بنزین سهمیه‌بندی بنزین محمد صادق شهبازی
نظرات