داغ‌ترین پرونده‌ها:

اتصال اینترنت در برخی از نقاط کشور

۳۰ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴
نویسنده/خبرنگار: نسیم آنلاین
بنا بر گزارش های دریافتی، اینترنت خطوط ثابت (ADSL) در استان‌های هرمزگان و کرمانشاه و بخش‌هایی از تهران برقرار شده است.

نسیم آنلاین: بنا بر گزارش های دریافتی، اینترنت خطوط ثابت (ADSL) در استان‌های هرمزگان و کرمانشاه و بخش‌هایی از تهران برقرار شده است.

براساس کسب اطلاع، اینترنت به تدریج در کشور در حال اتصال است. براساس این اطلاعات، شورای امنیت کشور دسترسی دوباره به اینترنت را برای برخی مناطق صادر کرده است و با توجه به گزارش‌های دریافتی، تاکنون قطعی اینترنت خطوط ثابت (ADSL) در استان‌های هرمزگان، کرمانشاه، اراک، مشهد، قم، تبریز، همدان، بوشهر و بخش‌هایی از تهران برطرف شده است.

 

 

کلید واژه
اعتراضات اینترنت
نظرات