داغ‌ترین پرونده‌ها:

مشاجره لفظی روحانی و رحیم‌پورازغدی بر سر بنزین

۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۲
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با آقای رحیم‌پورازغدی با تندی صحبت کرده و بحث و جدلی بین آنها صورت گرفته است.

نسیم آنلاین: «علیرضا سلیمی» عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس: رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با آقای رحیم‌پورازغدی با تندی صحبت کرده و بحث و جدلی بین آنها صورت گرفته است.

مباحث مطرح شده در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به بنزین بوده و آقای رحیم‌پورازغدی اعتراضاتی را نسبت به گران کردن نرخ بنزین و این اقدام دولت داشته است و خواستار توضیح شدند.

پس از این اظهارنظر آقای رحیم‌پور و درخواست برای پاسخگویی رئیس‌جمهور، مباحث تندی مطرح می‌شود که بعد از جدل تند صورت گرفته، حسن روحانی جلسه این شورا را ترک کرد.

ادبیات آقای روحانی در این جلسه  غیرقابل دفاع بوده. آقای روحانی گویا تصور کرده است که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی کارگزاران و کارمندان دولت محسوب می‌شوند. رئیس جمهور باید در ادبیاتش تجدیدنظر کند.

کلید واژه
حسن روحانی بنزین شورای عالی انقلاب فرهنگی حسن رحیم پور ازغدی افزایش قیمت بنزین
نظرات