داغ‌ترین پرونده‌ها:

اگر کلمات نماز را اشتباه ادا کنیم، نمازمان باطل است؟

۲۴ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۰
نویسنده/خبرنگار: نسیم انلاین
حکم نماز خواندن به صورت اشتباه یا در حالتی که حروف حلقی به درستی بیان نشود، چیست؟ نمازی که از نظر قرائت درست نباشد، باطل است؟

1. اگر کسی عمدا یا از روی کم‌کاری و یاد نگرفتن مسئله، کلمات نماز را اشتباه بخواند نمازش باطل است؛[1] پس واجب است در پی یادگیری تلفظ صحیح کلمات و قرائت نماز بر آید.
2. اگر نمازگزار تصور کند، کلمات نماز را صحیح می‌خواند، ولی بعدا متوجه ‌شود که در تلفظ بعضی کلمات، حروف یا اِعراب اشتباه داشته است، نمازش صحیح است و لازم نیست دوباره آن‌را تکرار یا قضا نماید.[2] با این حال، برخی مراجع، نماز چنین شخصی را دارای اشکال دانسته و معتقدند باید نمازهایش را دوباره و به طور صحیح بخواند. [3]
همچنین طبق نظر همه مراجع تقلید، رعایت نکردن تجوید در قرائت و کلمات نماز، موجب بطلان نماز نمی‌شود.
 
[1]. ر. ک: امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، گردآورنده: بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، ج 1، ص 552 ، م 1000، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، 1424ق.
[2]. ر. ک: همان، م 1001؛ آیات عظام شبیری زنجانی، مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی: (نمازش صحیح است، ولی اعاده و قضای آن - بنابر احتیاط - مستحب است).
[3]. آیات عظام اراکی، گلپایگانی، صافی و نوری همدانی؛ آیت الله نوری: (بنابر احتیاط واجب).
 


منبع: اسلام کوئست

 

اخبار مرتبط
کلید واژه
نماز استفتاء احکام نماز حمد و سوره قرائت تجوید قرائت نماز
نظرات