داغ‌ترین پرونده‌ها:

پایش ماهواره ای دمای سطح آب دریای خزر محقق شد

۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۷
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
سازمان فضایی ایران نقشه پایش ماهواره ای دمای سطح آب دریای خزر را منتشر کرد. برمبنای داده های ماهواره سنجش از دور، بیشترین مقادیر دمای دریای خزر مربوط به بخش جنوبی این دریاچه است.

دمای سطح آب دریاها، اقیانوس ها و دریاچه ها (Sea Surface temperature)، یکی از شاخص‌های سنجش ویژگی‌های اقیانوس‌شناسی و هواشناسی است. به طوری که دمای سطح آبها در مسائل اقیانوس‌شناسی، هواشناسی، ماهیگیری و نیز سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دریایی نقش مهمی ایفا می کند.

در اقیانوس شناسی از تحلیل دمای سطح آب دریاها در مطالعات ویژگی‌های دینامیک دریا، در هواشناسی در مسائل پیش بینی هوا و در شیلات و ماهیگیری برای تعیین نواحی تجمع ماهیان بهره می برند.

همچنین تغییرات و دگرگونی‌های غیرعادی دمای آب دریاها عاملی در شناخت دگرگونی ها و تغییرات اقلیمی محسوب می شود.

به بیان دیگر تغییرات دمای سطح آب دریا و دریاچه ها می تواند اثرات قابل توجهی بر اکوسیستم‌های دریایی و زندگی جوامع انسانی حواشی این دریاها داشته باشد.

براین اساس سازمان فضایی ایران پایش ماهواره ای دمای سطح آبهای کشور را با استفاده از فناوری سنجش از دور در دستور کار قرار داده است.

پایش ماهواره ای دمای سطح آب دریای خزر در ۱۳ مهرماه مطابق نقشه بالا صورت گرفته است. این تصویر نشان می دهد که بخش شمالی دریای خزر دارای حداقل مقادیر دمایی بوده و بیشترین مقادیر دمای دریای خزر مربوط به بخش جنوبی و سواحل دریا است.

این داده ها توسط مرکز ملی پایش ماهواره ای زمین و برمبنای تصاویر دریافتی از سنجنده مادیس ماهواره سنجش از دور اکوآ - ترا به دست آمده است.

«خبرگزاری مهر»

کلید واژه
دریای خزر ماهواره سازمان فضایی
نظرات