داغ‌ترین پرونده‌ها:

۳۵ هزار روستای خالی از سکنه در ایران وجود دارد

۱۹ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۰
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
آخرین بررسی وزارت تعاون نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ از مجموع جمعیت ۸۲ میلیونی ایران، ۲۷/۵ میلیون نفر معادل ۲۵/۲ درصد جمعیت کشور ساکن روستاها بوده‌اند.

آخرین بررسی وزارت تعاون نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷ از مجموع جمعیت ۸۲ میلیونی ایران، ۲۷/۵ میلیون نفر معادل ۲۵/۲ درصد جمعیت کشور ساکن روستاها بوده‌اند. همچنین براساس این آمار، در سال گذشته ۹۷ هزار و ۹۱۷ روستا در کشور وجود داشته که از این میزان، تعداد ۳۵ هزار و ۶۱۳ روستا (معادل ۳۶ درصد کل روستاهای کشور) خالی از سکنه بوده است.

«نود اقتصادی»

کلید واژه
خانه‌های خالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روستا
نظرات