داغ‌ترین پرونده‌ها:

ادعای مهاجرت نخبگان ایرانی که مبنای آماری ندارد

۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۰
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
می‌گویند: سالانه تا ۱۸۰ هزار نفر با تحصیلات عالیه از ایران مهاجرت می‌کنند، اما این ادعا مبنایی ندارد زیرا اگر سالانه ۱۸۰ هزار نفر با تحصیلات عالی از ایران خارج شوند، فقط در ۱۰ سال نزدیک به ۱.۸ میلیون نفر مهاجر تحصیلکرده ایرانی باید در جهان مشغول فعالیت باشند.

یکی از نکات مهم پیرامون موضوع مهاجرت نخبگان، تأکید زیاد مغلطه‌گران در طرح ادعاهای بی‌پایه و اساس البته با شانتاژ بالای رسانه‌ای است بطوریکه بعضاً اعداد و ارقامی از سوی این افراد و گروه‌ها بیان می‌شود که با منطق و مقتضیات کنونی کشور همخوانی ندارد.

به عنوان نمونه، در یکی از ادعای مطروحه ذکر می‌شود: «سالانه تا ۱۸۰ هزار نفر با تحصیلات عالیه از ایران مهاجرت می‌کنند».

این عدد هیچ تطابقی با منطق جمعیتی کشور ایران ندارد؛ به عبارت دیگر، اگر سالانه 180 هزار نفر با تحصیلات عالی از ایران خارج ‌شوند، فقط در ده سال نزدیک به 1.8 میلیون نفر مهاجر تحصیلکردۀ ایرانی باید در جهان مشغول فعالیت باشند! در حالیکه طبق آمار رسمی حداکثر تعداد دانشجویان بین‌المللی ایرانی در خارج از کشور در سال‌های اخیر 52 هزار نفر بوده است.

از سوی دیگر، طبق آخرین آمار تعداد کل مهاجران ایرانی با تحصیلات دانشگاهی در کشورهای OECD ، 741 هزار نفر بوده است. داده‌های موجود در پایگاه‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد ادعای خروج سالانه 180 هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی از ایران به هیچ وجه با داده‌های موجود از تعداد ایرانیان خارج از کشور همخوانی ندارد؛ بنابراین می‌توان گفت خروج سالانه 180 هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی از کشور هیچ مبنای آماری ندارد.

بر اساس آمار مؤسسه آماری یونسکو حداکثر تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در سال‌های اخیر در سال 2016 حدود 52 هزار نفر بوده است. این تعداد مربوط به کل تعداد دانشجویان بین‌المللی ایرانی در آن سال است نه کسانی که ثبت‌نامی جدید هستند. علاوه بر آن،   بر اساس سرشماری سال 2000، در آمریکا 50.9 درصد از مهاجران ایرانی در امریکا حائز مدرک لیسانس و یا بالاتر بوده‌اند. اداره آمار آمریکا تعداد ایرانیان در این کشور را در سال 2017، 395,429 تخمین زده است.

بر اساس آنچه گفته شد می‌توان تعداد کل ایرانیان تحصیلکرده در آمریکا را در سال 2017 حدود 200 هزار نفر تخمین زد. در سال‌های 2010-2011 نیز حدود 471 هزار نفر از کل جمعیت 932 هزارنفری مهاجران ایرانی در کشورهای OECD، ماهر و تحصیلکرده بوده‌اند.

در پایان می‌توان گفت با توجه به آمارهای موثق و مورد تأیید، ادعای خروج سالانه 180 هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی از ایران به هیچ وجه با داده‌های موجود از تعداد ایرانیان تحصیلکرده در خارج از کشور همخوانی ندارد.

«خبرگزاری فارس»

کلید واژه
مهاجرت دانشجویان نخبگان
نظرات