داغ‌ترین پرونده‌ها:

کاهش قابل توجه رفاه خانوارهای ایرانی در یکسال اخیر

۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۷
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
بررسی روند رشد درآمد هر خانوار شهری و روستایی ایران طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۷ متوسط درآمد هر خانوار شهری با رشد حقیقی منفی ۹.۶ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده و برای هر خانوار روستایی این رشد منفی ۱۲.۶ درصد بوده است که نشان دهنده کاهش قابل توجه رفاه اقتصادی کشور طی یک سال است.

یکی از شاخص‌های مناسب برای ارزیابی وضعیت مالی خانوارها، شاخص سرانه درآمد واقعی خانوارها است. طبق تعاریف، این شاخص برابر درآمد کسب شده پس از کسر مالیات بر درآمد و ثروت و پرداخت‌های تامین اجتماعی است و شامل عواید اجتماعی (مانند مزایای بیکاری) نیز می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده درآمد قابل تصرف خانوار تعدیل شده با تورم مصرف‎کننده تقسیم بر جمعیت است.

 در این زمینه بررسی روند رشد درآمد هر خانوار شهری و روستایی ایران طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۷ متوسط درآمد هر خانوار شهری با رشد حقیقی منفی ۹.۶ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده و برای هر خانوار روستایی این رشد منفی ۱۲.۶ درصد بوده است که نشان دهنده کاهش قابل توجه رفاه اقتصادی کشور طی یک سال است.

نود اقتصادی

کلید واژه
خانوار کم‌درآمد رفاه اقتصادی خانوار شهری خانوار روستایی
نظرات