داغ‌ترین پرونده‌ها:

پایش مستمر پایان‌نامه‌های دانشجویان برای مقابله با تقلب علمی

۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۱
نویسنده/خبرنگار: نسیم آنلاین
پایش عملکرد دانشجویان در تهیه پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها یک مساله مستمر است و به صورت مقطعی انجام نشده و به پایان نمی‌رسد. این‌طور نیست که در یک یا دو مرحله برخورد این موضوع حل‌وفصل شود و خاتمه یابد بلکه پایش مستمر ادامه خواهد یافت تا زمانی که حتی یک تخلف هم در این‌باره نداشته باشیم، زیرا معتقدیم این تخلفات به صورت مستقیم بر کیفیت آموزش عالی کشور تاثیرگذار است.

علی خاکی‌صدیقی، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: «آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی تصویب شده است که پیش از این آیین‌نامه، دستورالعمل جامعی برای مقابله با تخلفات علمی به این شکل وجود نداشت. پایش عملکرد دانشجویان در تهیه پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها یک مساله مستمر است و به صورت مقطعی انجام نشده و به پایان نمی‌رسد. این‌طور نیست که در یک یا دو مرحله برخورد این موضوع حل‌وفصل شود و خاتمه یابد بلکه پایش مستمر ادامه خواهد یافت تا زمانی که حتی یک تخلف هم در این‌باره نداشته باشیم، زیرا معتقدیم این تخلفات به صورت مستقیم بر کیفیت آموزش عالی کشور تاثیرگذار است.»

فرهیختگان

کلید واژه
دانشگاه مؤسسات پایان نامه فروشی پایان نامه
نظرات