داغ‌ترین پرونده‌ها:

مدرک تحصیلی اعضای دولت ۱۲ چیست؟

۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۶
نویسنده/خبرنگار: نسیم آنلاین
 مدرک تحصیلی بیش از نیمی از اعضای کابینه دولت دوازدهم با مسئولیتشان تطابق ندارد.

علی ربیعی سخنگوی دولت امروز دلیل برکناری میعاد صالحی از مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری را عدم تطبیق مدرک تحصیلی با پست سازمانی وی دانسته است.

اما طبق جدول وضعیت مدارک تحصیلی اعضای کابینه دولت دوازدهم می‌توان دریافت که بیش از نیمی از آنها مدرک تحصیلی مرتبط ندارند.

نوا اقتصادی 
 

کلید واژه
حسن روحانی صندوق بازنشستگی کشوری دولت سیدمیعاد صالحی
نظرات