داغ‌ترین پرونده‌ها:

دچار خلاء معرفت در شناخت عدالت اجتماعی هستیم

۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۲
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم
ما در این زمینه هم با خلاء معرفتی بسیار جدی رو به رو هستیم و بخش اعظم اوقات به اسم عدالت اجتماعی شناخته‌شده‌ترین ابزارهای سیاستی تشدید کننده نابرابری‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های بیانیه گام دوم که با موضوع «عدالت» در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد، با اشاره به انتشار بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت: طی دو دهه گذشته مهمترین مطالعه‌هایی که در مقیاس جهانی برای ارائه یک تبیین جامع الاطراف برای فهم ریشه‌های اصلی تداوم توسعه نیافتگی مطرح شده بدون استثنا ادعای آنها بر این است که هیچ عنصری به اندازه بی عدالتی یا نابرابری‌های ناموجه، قدرت توضیح دهندگی در این زمینه ندارد.

وی با اشاره به گزارش یکی از موسسه‌های معتبر پژوهشی، افزود: این موسسه در سال ۱۳۹۹ گزارشی منتشر کرد که در آن، نکته‌ای که عرض کردم را به صورت جامع و روش‌مند آمده است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: مسئله عدالت اجتماعی طبیعتاً در ایران ماجرای ویژه تری پیدا می‌کند. در ایران به یک شکلی همه زیرسیستم‌های نظام اجتماعی به صورن نظام‌وار در طول تاریخ بازتولیدکننده نابرابری‌های ناموجه بوده است. مطالعاتی هم وجود دارد که نشان می‌دهد که ویژگی‌های اقلیمی ایران هم به گونه‌ای است که نابرابری های ناموجه را بازتولید می‌کند.

این استاد دانشگاه افزود: آن چیزی که بسیار تکان‌دهنده و حیرت‌انگیز است است این است که اعتنا به این مسئله چه سطح نظر و چه در سطح عمل در اداره کشور به ویژه در سی سال گذشته به طرز فاجعه آمیزی حکایت از یک ضعف اساسی بنیه اندیشه‌‌ای در فهم منشاءهایاصلی باز تولید کننده نابرابری های ناموجه و در فهم ساز و کارهای حل فصل و برون رفت از آن است.

وی ادامه داد: برای این که نوعی اجماع بین الاذهانی در این زمینه به وجود بیاید و ما به این به عنوان یک مسئله اصلی توجه داشته باشیم پیشنهادم این است که تمرکز ویژه‌ای روی شکل بومی شده هم درباره منشاء های نابرابری های ناموجه و هم در مورد پیامدهای نابرابری‌های ناموجه صورت گیرد.

مومنی یادآور شد: ما در این زمینه هم با خلاء معرفتی بسیار جدی رو به رو هستیم و بخش اعظم اوقات به اسم عدالت اجتماعی شناخته‌شده‌ترین ابزارهای سیاستی تشدید کننده نابرابری‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه گفت: چیزی که خیلی غم انگیز است این است که شواهد متعددی حکایت از این دارد که اساساً تقاضایی برای این مسئله نظر در نظام آموزشی ما و در نظام پژوهشی ما و در و نه در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع وجود ندارد.

فارس

کلید واژه
فرشاد مومنی عدالت اجتماعی گام دوم انقلاب اسلامی ایران
نظرات