داغ‌ترین پرونده‌ها:

سرانه مصرف گاز هر ایرانی ۱۰ برابر کشورهای اروپایی

سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان برای مصرف مازاد گاز کشور هزینه می‌شود
۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۵
نویسنده/خبرنگار: نسیم آنلاین
آمار به دست آمده نشان می‌دهد سرانه مصرف سالانه گاز هر فرد در ایران ۱۷۰۰ مترمکعب و در جهان ۶۰۰ مترمکعب است. به‌عبارت دیگر، هر فرد سالانه ۹۰۰ مترمکعب گاز مازاد بر نیاز و بیش از میانگین جهانی آن مصرف می‌کند.

براساس آمار ارائه‌شده از سوی شرکت ملی گاز ایران، متوسط مصرف گاز در ایران سه‌برابر متوسط جهانی و حدود ۱۸ برابر کشور ژاپن و سرانه مصرف گاز هر ایرانی ۱۰ برابر مردم کشورهای اروپایی است. از این رو مصرف گاز در کشور به‌اندازه کل مصرف نفت در اروپاست. براساس مطالعاتی که انجمن نفت انجام داده، اگر این روند ادامه پیدا کند تا سال ۱۴۰۴ روزانه ۵۲۰ میلیارد مترمکعب گاز در ایران مصرف می‌شود. 

آمار به دست آمده نشان می‌دهد سرانه مصرف سالانه گاز هر فرد در ایران ۱۷۰۰ مترمکعب و در جهان ۶۰۰ مترمکعب است. به‌عبارت دیگر، هر فرد سالانه ۹۰۰ مترمکعب گاز مازاد بر نیاز و بیش از میانگین جهانی آن مصرف می‌کند. درواقع سالانه ۷۳ میلیارد مترمکعب گاز در کشور بیش از نیاز مصرف می‌شود. حال اگر قیمت تمام‌شده تولید هر مترمکعب گاز براساس نرخ فوب خلیج‌فارس معادل ۱۳۰ تومان هزینه برای دولت دربر داشته باشد، سالانه بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان برای مصرف مازاد کشور هزینه می‌شود.

نود اقتصادی

اخبار مرتبط
کلید واژه
انرژی الگوی مصرف
نظرات